בוקי סריקי

חיפושים הקשורים ל בוקי סריקי: ברכה לבטלה
תרגומים

בוקי סריקי

baliverne, bêtise, connerie