בוקי סריקי

חיפושים הקשורים ל בוקי סריקי: ברכה לבטלה
תרגומים

בוקי סריקי

bêtise, connerie, baliverne