בהתנדבות

תרגומים

בהתנדבות

(behitnadˈvut)
adverb
טיפל בנפגעים בהתנדבות