בהתמדה

תרגומים

בהתמדה

(behatmaˈda)
adverb
שביעות רצון מההצגה מעלה בהתמדה את מספר הצופים בה. מעשים גדולים אינם נעשים בכוח אלא בהתמדה.