בהתאם

תרגומים

בהתאם

(behetˈʔem)
adverb
1. נא להתנהג בהתאם. עריכת ביקורת וסקירה בהתאם לתקנים
2. פעלנו בהתאם לתכנית.