בהרחבה

תרגומים

בהרחבה

(behaʁxaˈva)
adverb
דיבר בהרחבה ובגלוי על הנושא