בהקיץ

תרגומים

בהקיץ

(behaˈkit͡s)
adverb
בשֵנה חלומות בהקיץ

בהקיץ

(behaˈkit͡s)
adverb
בחלום חלומות בהקיץ