בהפתעה

תרגומים

בהפתעה

(behaftaˈʔa)
adverb
בידיעה מראש הגיעו אלינו אורחים בהפתעה.