בהסתר

תרגומים

בהסתר

(behesˈteʁ)
adverb
הזוג התחתן בהסתר.