בהכרח

תרגומים

בהכרח

(behexˈʁeax)
adverb
יקר יותר אינו בהכרח טוב יותר.

בהכרח

(behexˈʁeax)
adverb