בהחלט

תרגומים

בהחלט

(behexˈlet)
adverb
העישון בשטחים ציבוריים אסור בהחלט.