בהדרגה

תרגומים

בהדרגה

(behadʁaˈga)
adverb
תנועת הרכבות מתחדשת בהדרגה.

בהדרגה

(behadʁaˈga)
adverb
בפתאומיות האובך יתפזר בהדרגה.