בהבנה

תרגומים

בהבנה

(bahavaˈna)
adverb
בעולם קיבלו בהבנה את המהלך המדיני.