בד בבד

תרגומים

בד בבד

simultanément, dans le même temps (ˈbad beˈvad)
adverb
עיצוב אתרים בד בבד עם הקמת אתרים תיאוריה בד בבד עם התנסות מעשית