בדק מחדש

תרגומים

בדק מחדש

reconsidérer, réexaminer