בדחילו ורחמו

תרגומים

בדחילו ורחמו

avec considération, avec égards