בדבר

תרגומים

בדבר

(bidˈvaʁ)
adverb
אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד