בד"ץ

תרגומים

בד"ץ

(baˈdat͡s)
initials
מזון בהֶכֵשר הבד"ץ