בגנות

תרגומים

בגנות

(bigˈnut)
adverb
בשֶבַחלטובת- אמירה