בגלל

תרגומים

בגלל

(bigˈlal)
preposition
1. העירייה עיקלה את החשבון בגלל חוב ארנונה. המחשב כבה בגלל חום.
2. חלמתי חלום רע וקמתי בגללו בלילה. זה קרה בגללכם.