בגלוי

תרגומים

בגלוי

(begaˈluj)
adverb
דברו בגלוי!

בגלוי

(begaˈluj)
adverb
דברו בגלוי ואל תסתירו דבר.