בגין

תרגומים

בגין

(beˈgin)
preposition
פיצויים בגין נזקי גוף זיכוי ממס בגין תרומה