בגדר

תרגומים

בגדר

(beˈgedeʁ)
adverb
1. מתן שוחד הוא בגדר עברה פלילית.
2. בגדר אפשרות