בגאון

תרגומים

בגאון

(bgaˈʔon)
adverb
literary מניפים את הדגל בגאון