בבת עיניו

תרגומים

בבת עיניו

la prunelle de ses yeux