בברוטליות

תרגומים

בברוטליות

(bivʁuˈtalijut)
adverb
צעיר הותקף בברוטאליות במרכז העיר.