בבירור

תרגומים

בבירור

(beveˈʁuʁ)
adverb
הדוח מראה בבירור שהנתונים נכונים.