בביטול

תרגומים

בביטול

(beviˈtul)
adverb
התייחסתם בביטול לדברי הנואם.