בבהירות

תרגומים

בבהירות

(bivhiˈʁut)
adverb
במעורפל הנואם ניסח את דבריו בבהירות.