בא על סיפוקו

תרגומים

בא על סיפוקו

obtenir satisfaction