בא לעמק השווה

תרגומים

בא לעמק השווה

accepter un compromis