בא לידי ביטוי

תרגומים

בא לידי ביטוי

se traduire par