בא בצל קורתו של-

תרגומים

בא בצל קורתו של-

jouir de l'hospitalité de