בא בדברים עם-

תרגומים

בא בדברים עם-

converser, discuter, entamer des pourparlers