באקראי

תרגומים

באקראי

(beʔakˈʁaj)
adverb
יש תגליות שהתגלו באקראי.

באקראי

(beʔakˈʁaj)
adverb
הם נפגשו באקראי. האתרים נבחרו באקראי.