באופן מיוחד

תרגומים

באופן מיוחד

particulièrement