באופן היותר רע

תרגומים

באופן היותר רע

dans le pire des cas