באופן היותר טוב

תרגומים

באופן היותר טוב

dans le meilleur des cas