אשרי

תרגומים

אשרי

(ʔaʃˈʁei)
interjection
literary אשרי המאמין! אשרי יושבי ביתך.