אש"ף

חיפושים הקשורים ל אש"ף: פתח
תרגומים

אש"ף

(ʔaˈʃaf)
initials
ארגון שחרור פלסטין