אש"ל

תרגומים

אש"ל

(ˈʔeʃel)
initials
המשכורת שלך כוללת הוצאות רכב ואש"ל.