ארבע רוחות השמים

תרגומים

ארבע רוחות השמים

les quatre points cardinaux