ארבע כנפות תבל

תרגומים

ארבע כנפות תבל

quatre coins du globe