אפסה כל תקווה

תרגומים

אפסה כל תקווה

tout espoir est perdu