אפילו אם


חיפושים הקשורים ל אפילו אם: אך, עם זאת
תרגומים

אפילו אם

même si