אפילו

תרגומים

אפילו

(ʔafiˈlu)
conjunction
אפילו תסכים, לא אלך.