אף ש-


חיפושים הקשורים ל אף ש-: אך, אף על פי כן
תרגומים

אף ש-

bien que