אף לא אחד

תרגומים

אף לא אחד

aucun, nul, pas un seul