אף לא אחד

תרגומים

אף לא אחד

pas un seul, nul, aucun