אנס נפשו

תרגומים

אנס נפשו

se retenir, s'interdire