אנס נפשו

תרגומים

אנס נפשו

s'interdire, se retenir