אני ואפסי עוד

תרגומים

אני ואפסי עוד

moi et moi seul