אמת לאמיתו

תרגומים

אמת לאמיתו

vérité pure, vraie vérité